ELMAÇUKURU KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA PLATFORMU
  Abana
 

ABANA

mustafa çakıcı

Mustafa ÇAKICI

MANZARA

 ABANA VE KAR
 

abana kar

 ABANA VE KAR

MANZARA

 ABANA VE KAR

Abana’nın tarihçesi M.Ö. 20.yüzyıl öncesine değin uzanmaktadır. Tarihteki en eski adı Abonou Teikhes; Abonou Hisarı, Aben Hisarı anlamına gelmektedir. Sözcüğün (na) ile bitişinden yola çıkılarak, Abana adının M.Ö.2000 yılının en yaygın dili olan Anadolu Luwi dilinden geldiği sanılmaktadır.

 “Paflagonya “ tarihinde, Kastamonu”nun en eski yerleşim yeri olarak,İlçenin doğusundaki Hacı veli Köyü olduğu belirtilmektedir. İlçede sırası ile, Danişmentliler, Selçuklular ve Candaroğulları hakimiyet kurmuşlardır.

 Osmanlı İmparatorluğu devrinde Yıldırım Bayazıd’a konaklık etmiş, bölgenin bir parçası olmuştur. Danişment devrini yaşamış, Selçuklu Valilerinin idaresine sahne olmuş, Candarlı Sacettin Paşa tarafından istila edilmiş, Yıldırım Beyazıd ‘e konaklık etmiş bir bölgenin parçası olan Hacı veli diye anılan 2 Km doğusundaki yerleşim yerinin zamanla boşalması sonucu meydana gelmiştir.

 Eski bir yerleşim yeri olan Abana 1871 yılında nahiye olmuştur. Daha sonra 1945 yılında ilçe yapılmıştır. Sekiz yıl sonra,21 Aralık 1953’te, Abana kaza merkezi 6203 Sayılı kanunla Bozkurt’a nakledilmiştir. Daha sonra 1955 yılında belediye teşkilatı kaldırılmıştır.

 Anayasa Mahkemesinin 27.06.1967 tarihinde bu kanunun tümünü iptal etmesi ile 1968 yılında Abana tekrar ilçe olmuştur.

 

 
   
 
2007/2010 DESİNG EYÜP ATEŞ @ Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol